BeGeo 2019 - Registratiepagina


Aanspreking:*
Voornaam:*
Familienaam:*
Functie:*
E-mail:*
Bedrijf:*
Taal:
Adres:
Land:
Mijn GEO-nummer (indien landmeter-expert) :
Mijn LAN-nummer (indien landmeter-expert) :
Parallelle tracks (voormiddag):

11u30 - 12u45

Track 1 - Samenwerking voor de veiligheid van ons land - NGI

Track 2 - Economisch belang van locatiegegevens - AGORIA

Track 3 - Visie 2030 - Landmeter-Expert

Track 4 - Debat met politiek partijen rond de noden van de Geo-Sector

Track 5 - Onderzoek dat bijdraagt tot de maatschappelijke uitdagingen van vandaag - UGENT

Track 6 - Open Tools en (Geo)data voor iedereen - OSGeo

Parallelle tracks (namiddag):

13u45 - 15u00

Track 1 - Samenwerking voor de veiligheid van ons land - NGI

Track 2 - Economisch belang van locatiegegevens - AGORIA

Track 3 - Visie 2030 - Landmeter-Expert

Track 4 - Debat met politiek partijen rond de noden van de Geo-Sector

Track 5 - Onderzoek dat bijdraagt tot de maatschappelijke uitdagingen van vandaag - UGENT

Track 6 - Open Tools en (Geo)data voor iedereen - OSGeo

Opmerkingen:
Certificaat permanente opleiding

Een maximum van 7 uren permanente vorming is goedgekeurd door de Federale Raad van Landmeters-Experten. Het aantal toegekende uren zal op basis van de effectieve aanwezigheid worden berekend.

Ik wens een certificaat voor max. 7uur permanente opleiding (volgens mijn effectieve deelname)

Ja
Neen

Ik bevestig de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben.